متد پاشش

AIRLESS

AIR SPRAY

AIR ASSIST

HVLP

با توجه به محصولی که تولید می‎کنید متد پاشش مهم می‎باشد. پاشش رنگ متدهای محتلفی دارد که باعث می‎شود کیفیت نهایی محصول شما خوب شود یا خیر. ما به شما آموزش می‎دهیم کدام متد مناسب کار شما می‎باشد.