انواع رنگهای ساختمانی

انواع رنگهای ساختمانی

رنگ پلاستیک این رنگ از قدیمی ترین نوع رنگ ها بوده و با کیفیت های مختلف در بازار وجود دارد. رنگ کردن با آن بسیار آسان است و فقط باید دقت کنید که رنگ آماده شده بسیار غلیظ یا رقیق نباشد، چرا که در صورت غلظت بالا رنگ به خوبی بر روی سطح پخش نمی شود و پس از خشک شدن اثر قلم...
What is Polyurea?

What is Polyurea?

You may have heard the name Poly-urea Coverage or Flooring, which is much more flexible than epoxy floors. The flexibility of this type of flooring is 3 times more than the flexibility of its family, epoxy floors. These types of flooring are used for industrial...
Poly urethane Insulation

Poly urethane Insulation

Today, the high cost of producing, transferring and distributing energy at home and industrial use has led to the development of high-efficiency methods and solutions and to prevent it from being wasted. Undoubtedly, the heating and cooling costs of energy are one of...
Types of polyurethane

Types of polyurethane

At this opportunity, we will introduce some types of polyurethanes Flexible Polyurethane Foam Foam: This type of polyurethane foam is used to make all sorts of consumables and commercial products, including fabrics, office furniture and home appliances, car interior...